สายตรงนายก..
นายก   อบต.เกาะช้าง
โทร : 086-9186822
-------------------------------------
สายตรงปลัด
ปลัด   อบต.เกาะช้าง
โทร : 081-8846674    ข้อมูลพื้นฐาน อบต.เกาะช้าง
    จากใจนายก
    วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์
    ประมวลกฏหมายจริยธรรม
    คณะผู้บริหาร
    สมาชิกสภา   อบต.เกาะช้าง
    สำนักปลัด
    ส่วนการคลัง
    ส่วนโยธา
    ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
    ฝ่ายตรวจสอบภายใน
    ข้อมูลประชากร
    แผนที่  อบต.เกาะช้าง
    แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
    แผนงบประมาณ 2559
    บัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือน
   ระเบียบวิธีการยื่นขออนุญาติต่างๆ
    โครงสร้างองค์กร

   สถานที่ท่องเที่ยวใน ต.เกาะช้าง

เอกสารในการยื่นขอก่อสร้าง

  เรื่อง : รายงานปรับปรุงดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
  วันที่ประกาศ :
  เจ้าหน้าที่พัสดุ
  เอกสารประกอบ :  
ดาว์นโหลดไฟล์
  อ่านต่อ....

  เรื่อง : รายงานวิเคระห์ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ2558
  วันที่ประกาศ :
  ้เจ้าหน้าที่พัสดุ
  เอกสารประกอบ :  
ดาว์นโหลดไฟล์
  อ่านต่อ....

  เรื่อง : รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558
  วันที่ประกาศ :
  เจ้าหน้าที่พัสดุ
  เอกสารประกอบ :  
ดาว์นโหลดไฟล์
  อ่านต่อ....

  เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เรื่อง เปลี่ยนแปลงการแต่งคณะกรรมการประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯ
  วันที่ประกาศ :
  งานการเจ้าหน้าที่
  เอกสารประกอบ :  
ดาว์นโหลดไฟล์
  อ่านต่อ....

  เรื่อง : ประกาศเผยแพร่ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
  วันที่ประกาศ :
  งานพัสดุ
  เอกสารประกอบ :  
ดาว์นโหลดไฟล์
  อ่านต่อ....
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

 

.... คลิกดูรูปกิจกรรม...
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
ดูกระทู้ทั้งหมด 
โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลดปริมาณเอกสาร ดูผ่าน Tablet หรือ Mobile ได้ทันที
  โพสโดย : เดลส์เน็ท วันที่ : 23/09/2015
ลองหรือยัง VOR ระบบวิทยุสื่อสารสำหรับประชาชน
  โพสโดย : VOR_Chat วันที่ : 04/08/2015
ประชาสัมพันธ์ โรงแรมเกาะคอเขารีสอร์ท อีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคุณ
  โพสโดย : kohkhokhaoresort วันที่ : 08/04/2015
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ
  โพสโดย : เดลส์เน็ท วันที่ : 06/03/2015
เครื่องพิมสมุดเงินฝาก,เครื่องพิมพ์เช็ค
  โพสโดย : jutarat@prn-tech.com วันที่ : 04/10/2014